->
Pčelarstvo
Pčelarstvo
BRIX modul za upravljanje pčelarskim vagama.
 • Numerički i grafički prikaza podataka iz košnica.
  Dijagrami mjerenja su uvijek dostupni preko Interneta.
 • Daljinsko upravljanje vagama.
  Isključivanje, vremena dnevnih mjerenja, alarmi.
 • Neograničen broj pčelinjaka i košnica.
  Možete imati nekoliko lokacija (pčelinjaka) s neograničenim brojem košnica.
 • Povijest podataka za košnicu.
  Svi podaci bilježe se za košnicu, bez obzira na premještanje vaga.
 • Napon baterije.
  Povijest napona baterije vezana je za vagu, a ne za košnicu.
 • Zaštita od krađe.
  Vaga uvijek šalje informaciju o svojoj lokaciji.
 • Usporedni dijagrami.
  Jednostavno uspoređivanje podataka između više vaga.
60.00 Kn/mj

PDV nije uključen u cijenu

Velika je razlika između podataka dobivenih SMS-om i grafičkih prikaza u BRIX-u.

Osobine modula Pčelarstvo

Daljinsko upravljanje

Sami možete odrediti u koje vrijeme treba izvršiti mjerenja. Preporučeno je da to bude ujutro, sat vremena prije izlaska sunca, i navečer, sat vremena nakon zalaska sunca. U slučaju potrebe, možete odrediti i češća mjerenja.

Za svaku mjerenu veličinu, možete označiti da li će se prikazivati na dijagramima ili ne. Jačina GSM signala možda nije toliko zanimljiva kao težina košnice, ali ako vam zatreba, možete je prikazati na dijagramu.

Također možete odrediti i upisati granične vrijednosti za 4 vrste alarma, za svaku mjerenu veličinu. Na primjer:

1. Niski alarm

Kada temperatura padne ispod upisane vrijednosti, dobit ćete poruku o niskom alarmu.

2. Visoki alarm

Kada težina u košnici prijeđe upisanu vrijednost, dobit ćete poruku o visokom alarmu (vrijeme je za vrcanje).

3. Alarm pada

Kada težina u košnici naglo padne za više od upisane vrijednosti, dobit ćete poruku o alarmu pada. To može značiti da je netko pokupio med ili čak košnicu.

4. Alarm porasta

Kada geografska širina ili dužina naglo poraste, dobit ćete poruku o alarmu porasta. To je znak da netko premješta vagu (možda je krade).

Postavke možete namjestiti za svaku vagu posebno, za svaki pčelinjak posebno ili da vrijedi za sve vage koje imate i koje ćete u buduće imati.


Grafički prikaz podataka

Pored numeričkog prikaza za odabrano razdoblje, možete dobiti i grafički prikaz podataka koji daje puno bolju i pregledniju sliku događanja u košnici.

Iznad dijagrama nalazi se grafički prikaz svih raspoloživih košnica s ugrađenom vagom i zadnje izmjerene vrijednosti. U naslovu košnice prikazuje se naziv pčelinjaka (lokacije) i redni broj košnice. Klikom na naslov, možete dobiti numeričke podatke.

Na donjim dijagramima prikazuju se podaci samo za izabrane košnice. Ovdje se odmah može vidjeti kako se temperatura mjenja s lokacijom i kako utječe na proitvodnju.

Mogući su i usporedni dijagrami s istim razdobljem iz prošlih godina (pod uvjetom da postoje takvi podaci).


Proizvodnja meda

Osim prikaza sirovih podataka, modul ima mogućnost prikaza i izračuna dnevne proizvodnje meda.

U zelenoj boji prikazuje se dnevni prirast u kg. Crvena boja prikazuje noćni pad, a zlatna boja prikazuje razliku, odnosno, dnevnu proizvodnju meda u kilogramima.

Dnevna se proizvodnja računa samo za jednu košnicu.

Tehničke karakteristike pčelarske vage MicroBEE

 • Postolje od nehrđajućeg čelika
 • Dimenzije (dužina, širina, visina): 415, 405, 60 mm
 • Vodootporno kučište elektronike IP65
 • Ugrađena baterija
 • Ugrađena SIM kartica
 • Razred točnosti: 1
 • Mjerno područje: 0 do 150 kg
 • Senzor temperature u košnici: -30 do 100 °C
 • Senzor okolne temperature: -30 do 100 °C
 • Mjernje napona baterije: 0 do 3,5 V
 • Mjerenje jačine GSM signala: 2 do 30 ASU
 • Slanje koordinata trenutne lokacije
 • Četiri vrste alarma za svaku mjerenu veličinu
  1. Alarm niske vrijednosti
  2. Alarm visoke vrijednosti
  3. Alarm naglog porasta vrijednosti
  4. Alarm naglog pada vrijednosti

Zašto se MicroBEE tako brzo isplati?

Korištenjem pčelarske vage možete ostvariti veću dobit jer:

Štedite novac za gorivo
Ne morate svakodnevno putovati do pčelinjaka da biste saznali kakvo je stanje košnica.
Štedite vrijeme
Osim na vožnji, štedite i tako što ne morate ručno zapisivati izmjerene podatke, analizirati i uspoređivati.
Povećavate proizvodnju
Na osnovu izmjereniih podataka možete brzo procijeniti da li treba mijenjati pašu.
Čuvate leglo
Svakodnevna usporedba izmjerenih podataka može vam na vrijeme ukazati na eventualnu pojavu bolesti.