->
Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

Elektronički sklopovi

Jamstvo za većinu uređaja je 12 mjeseci. Rezervne dijelove i servis osiguravamo za svaki proizvod 7 godina nakon isporuke.

Osiguravamo zamjensku opremu u slučaju kvara za svaki naš elektronički proizvod. Zamjenski proizvod stavljamo na teren kod kupca odmah i dok se ne popravi njegov proizvod.

Servis može biti na terenu kod kupca ili u MICRO PROCESS-u.

Softver

MICRO PROCESS nudi 2 modela nabave softvera:

 • izravna kupovina,
 • mjesečni najam.

Sve eventualne greške u softveru otklanjaju se bez naknade.

Zakonske promjene, poboljšanje proizvoda i dorade klijentima osiguravamo u 3 slučaja:

 1. uz nadoplatu
 2. uz plaćanje svake promjene
 3. uz ugovor o održavanju koji sa sobom nosi mjesečni paušal

Korisnici sa mjesečnim održavanjem i korisnici sa softverom u najmu time sebi osiguravaju praćenje zakonskih propisa.

U cijenu mjesečnog korištenja softvera uključeno je sljedeće:

 • ažuriranje programa
 • ažuriranje zakonskih promjena
 • otklanjanje problema u roku od 7 dana

Greške se prijavljuju e-mailom, a odaziv je u roku 1 radnog dana.

Sve dorade programa i poboljšanja koja nastaju redovnim razvojem softvera također se automatski daju svakom klijentu koji ima ugovor o održavanju sa mjesečnim paušalom, kao i klijentima koji imaju mjesečni najam softvera.

Svi klijenti mogu dati zahtjeve za doradama i izmjenama programa na koje MICRO PROCESS odgovara ponudom ako se radi o značajnijem zahvatu.

Održavanje softvera

MICRO PROCESS se obvezuje:

 • instalirati sve nove verzije programske opreme koja se izradi za vrijeme trajanja ugovora
 • ukloniti uočene greške postojeće programske opreme
 • dorađivati instaliranu programsku opremu u skladu sa zakonskim promjenama
 • davati savjete, pomoć i osigurati dodatnu obuku zaposlenika
 • u slučaju zastoja u radu programske opreme odazvati se pozivu klijenta najkasnije idući radni dan i odmah izvršiti popravak u primjerenom roku od 2 dana bez naknade

Klijent prijavljuje zastoj isključivo pismeno (elektroničkom poštom ili telefaksom) sa detaljnim objašnjenjem prirode zastoja.

Klijent može od MICRO PROCESS-a pismenim putem zatražiti i izradu promjene ili dorade postojeće programske opreme, odnosno izvedbu nove programske opreme prema potrebi klijenta.

MICRO PROCESS je dužan u roku od 7 dana izvijestiti klijenta da li je moguće udovoljiti zahtjevu i poslati klijentu ponudu s bitnim elementima:

 • cijenom
 • rokom izradbe
 • eventualnim odstupanjima od zatraženih osobina programske opreme.

Jamstveni uvjeti

Jamstveni rok
Nije uključeno
Prestanak
Odricanje

Jamstveni rok

Jamstveni rok za svaki pojedini proizvod iskazan je na računu, osim za sklopljena računala za koje je jamstveni rok 12 mjeseci. Jamstveni rok teče od dana isporuke iskazanog na računu.

MICRO PROCESS se obvezuje da će u trajanju jamstvenog roka u svojim, ugovornim servisnim prostorijama ili kod dobavljača besplatno ukloniti sve neispravnosti koje su nastale na proizvodu, a čiji su uzroci tvorničke greške ili nedostaci ugrađenog materijala.

MICRO PROCESS se obavezuje izvan jamstvenog roka osigurati servis i rezervne dijelove u periodu od 7 godina.

Postupak reklamacije

Neispravan proizvod upakiran u izvornu ili adekvatnu ambalažu dostaviti / poslati u servis MICRO PROCESS-a na adresu Radnička 45, 51000 Rijeka.

Uz neispravan proizvod obavezno priložiti:

 • presliku računa kojim je proizvod kupljen
 • detaljan opis kvara
 • svu dokumentaciju i softver koje pripada predmetnoj opremi.

U slučaju da se uz neispravan proizvod ne priloži presliku računa kojom je proizvod kupljen, detaljan opis kvara, te sva dokumentacija i software koje pripada predmetnoj opremi, MICRO PROCESS će proizvod vratiti kupcu o njegovom trošku bez servisiranja.

Proizvod popravljamo ili zamjenjujemo nakon što naš servis utvrdi uzrok neispravnosti. Troškove i rizik dopreme proizvoda u naš servis kao i otpreme proizvoda snosi kupac.