Političke stranke

MICRO PROCESS-ovi proizvodi idealni za:

  • političke stranke političke stranke

Softver za političke stranke

polit-stranke-220.jpg

Softver za političke stranke sustav je u oblaku za evidenciju članova i simpatizera i komunikaciju putem SMS-a i emaila prema tim dvjema grupama.

detaljnije

MICRO PROCESS © 2016