Kupci

Trgovački obrt Rasim

SunMicro Fiscal vaga

Trgovački obrt ‘Rasim’ uvođenjem je fiskalnih vaga i registar blagajni snizio troškove poslovanja.

Detalji

Primorac d.o.o.

Softver po mjeri

Uvođenjem novog softvera Primorac d.o.o. povećao je dnevni promet 7 puta i smanjio vrijednost zalihe robe za 75%.

Detalji

Mlinotest Živilska industrija d.d.

Integrirani informacijski sustavi za poslovanje

Integrirani informacijski sustav Mlinotestu je donio uštede i smanjio broj pogrešaka.

Marina Punat d.o.o.

Integrirani informacijski sustavi za poslovanje

Integrirani informacijski sustav omogućio je Marini Punat sustavno vođenje kupca kroz sve segmente poslovanja.

Dalmont d.o.o.

Sustav za kontrolu pristupa

Kontrola pristupa smanjila je obim posla Dalmontove zaštitarske službe i omogućila vođenje evidencije radnog vremena za zaposlenike.

Narodna stranka Reformisti

Softver za političke stranke

Narodnoj stranci - reformisti specijalizirani je softver za političke stranke olakšao evidenciju, upis i komunikaciju s članovima i simpatizerima.

Drvenjača d.d.

Softver po mjeri

Sa softverom po mjeri, Drvenjača je ubrzala izvozno carinjenje s 1-2 dana na 1 sat.

Trgovački obrt Rasim

Registar blagajna micra Dt

Trgovački obrt ‘Rasim’ uvođenjem je fiskalnih vaga i registar blagajni snizio troškove poslovanja.

Detalji

Top Terme Topusko

Registar blagajna micra Tu

Trgovački obrt Rasim

SunMicro Fiscal vaga

Trgovački obrt ‘Rasim’ uvođenjem je fiskalnih vaga i registar blagajni snizio troškove poslovanja.

Detalji

Ribarnica Trogir

4 SunMicro Fiscal vage

Gorski d.o.o.

Mlinotest Živilska industrija d.d.

Integrirani informacijski sustavi za poslovanje

Integrirani informacijski sustav Mlinotestu je donio uštede i smanjio broj pogrešaka.

Marina Punat d.o.o.

Integrirani informacijski sustavi za poslovanje

Integrirani informacijski sustav omogućio je Marini Punat sustavno vođenje kupca kroz sve segmente poslovanja.

Top Terme Topusko

Integrirani informacijski sustavi za poslovanje

Primorac d.o.o.

Softver po mjeri

Uvođenjem novog softvera Primorac d.o.o. povećao je dnevni promet 7 puta i smanjio vrijednost zalihe robe za 75%.

Detalji

Drvenjača d.d.

Softver po mjeri

Sa softverom po mjeri, Drvenjača je ubrzala izvozno carinjenje s 1-2 dana na 1 sat.

Novi List d.d.

Distribucija novina

KIO Karlovačka industrija obuće d.o.o.

Lansiranje proizvodnje

Adriaglobal.com

Zajednički portal crikveničkih turističkih agencija na kojima su svi njihovi smještajni kapaciteti.

Otok Ugljan d.o.o.

Dalmont d.o.o.

Sustav za kontrolu pristupa

Kontrola pristupa smanjila je obim posla Dalmontove zaštitarske službe i omogućila vođenje evidencije radnog vremena za zaposlenike.

Zajednički obrt Konto

Kata d.o.o.

T.e.h.m.a.r. Partneri d.o.o.

Narodna stranka Reformisti

Softver za političke stranke

Narodnoj stranci - reformisti specijalizirani je softver za političke stranke olakšao evidenciju, upis i komunikaciju s članovima i simpatizerima.

MICRO PROCESS © 2016