Uvjeti poslovanja

Elektronički sklopovi

Jamstvo za većinu uređaja je 12 mjeseci. Rezervne dijelove i servis osiguravamo za svaki proizvod 7 godina nakon isporuke.

Osiguravamo zamjensku opremu u slučaju kvara za svaki naš elektronički proizvod. Zamjenski proizvod stavljamo na teren kod kupca odmah i dok se ne popravi njegov proizvod.

Servis može biti na terenu kod kupca ili u MICRO PROCESS-u.

Softver

MICRO PROCESS nudi 2 modela nabave softvera:

 1. izravna kupovina,
 2. mjesečni najam.

Sve greške u softveru se otklanjaju bez naknade.

Zakonske promjene, poboljšanje proizvoda i dorade klijentima osiguravamo u 3 slučaja:

Korisnici sa mjesečnim održavanjem i korisnici sa softverom u najmu time sebi osiguravaju praćenje zakonskih propisa.

U cijenu mjesečnog korištenja softvera uključeno je sljedeće:

Greške se prijavljuju e-mailom, a odaziv je u roku 1 radnog dana.

Sve dorade programa i poboljšanja koja nastaju redovnim razvojem softvera također se automatski daju svakom klijentu koji ima ugovor o održavanju sa mjesečnim paušalom, kao i klijentima koji imaju mjesečni najam softvera.

Svi klijenti mogu dati zahtjeve za doradama i izmjenama programa na koje MICRO PROCESS odgovara ponudom ako se radi o značajnijem zahvatu.

Održavanje softvera

MICRO PROCESS se obvezuje:

Klijent prijavljuje zastoj isključivo pismeno (elektroničkom poštom ili telefaksom) sa detaljnim objašnjenjem prirode zastoja.

Klijent može od MICRO PROCESS-a pismenim putem zatražiti i izradu promjene ili dorade postojeće programske opreme, odnosno izvedbu nove programske opreme prema potrebi klijenta.

MICRO PROCESS je dužan u roku od 7 dana izvijestiti klijenta da li je moguće udovoljiti zahtjevu i poslati klijentu ponudu s bitnim elementima:

 

Jamstveni uvjeti

Jamstveni rok

Jamstveni rok za svaki pojedini proizvod iskazan je na računu, osim za sklopljena računala za koje je jamstveni rok 12 mjeseci. Jamstveni rok teče od dana isporuke iskazanog na računu.

MICRO PROCESS se obvezuje da će u trajanju jamstvenog roka u svojim, ugovornim servisnim prostorijama ili kod dobavljača besplatno ukloniti sve neispravnosti koje su nastale na proizvodu, a čiji su uzroci tvorničke greške ili nedostaci ugrađenog materijala.

MICRO PROCESS se obavezuje izvan jamstvenog roka osigurati servis i rezervne dijelove u periodu od 7 godina.

Jamstvo ne uključuje:

 • Softver koji pripada predmetnom proizvodu
 • Kvarove nastale nepravilnim, nemarnim ili nestručnim rukovanjem
 • Mehanička oštećenja nastala nakon isporuke
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepogodne za rad proizvoda (preveliki napon, udar groma, elementarne nepogode i sl.)
 • Istjecanje baterije
 • Dijelove koji se stalno troše (tinta, toner, ribon, bubanj, glava pisača i sl.)

Jamstvo prestaje u slučaju:

 • Dogradnje, pregradnje ili prespajanje bez pismene suglasnosti MICRO PROCESS-a
 • Servisiranja proizvoda od strane osoba koje MICRO PROCESS nije pismeno ovlastilo
 • Korištenje proizvoda u namjenu za koju nije predviđen
 • Ako se u proizvodu ugrađivani neoriginalni i/ili nekompatibilni dijelovi
 • Ako je neispravan proizvod dostavljen u MICRO PROCESS nakon isteka jamstva

MICRO PROCESS ne preuzima odgovornost za:

 • posredne štete koje bi bile uzrokovane neispravnim proizvodom
 • spremljene podatke i softver na proizvodu
 • eventualne štete nastale gubitkom podataka ili softvera tijekom servisa ili nadogradnje proizvoda.

U slučaju da kvar nije otklonjen u roku 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, MICRO PROCESS se obvezuje neispravan proizvod zamijeniti novim proizvodom istih ili sličnih osobina. Ako to nije moguće, kupcu se vrši povrat novca u iznosu vrijednosti takvog proizvoda na dan vraćanja proizvoda.

U slučaju da se ustanovi ispravnost reklamiranog proizvoda, MICRO PROCESS će kupcu zaračunati vrijeme utrošeno na ispitivanju proizvoda.

Postupak reklamacije

Neispravan proizvod upakiran u izvornu ili adekvatnu ambalažu dostaviti / poslati u servis MICRO PROCESS-a na adresu Radnička 45, 51000 Rijeka.

Uz neispravan proizvod obavezno priložiti:

 • presliku računa kojim je proizvod kupljen
 • detaljan opis kvara
 • svu dokumentaciju i softver koje pripada predmetnoj opremi.

U slučaju da se uz neispravan proizvod ne priloži presliku računa kojom je proizvod kupljen, detaljan opis kvara, te sva dokumentacija i software koje pripada predmetnoj opremi, MICRO PROCESS će proizvod vratiti kupcu o njegovom trošku bez servisiranja.

Proizvod popravljamo ili zamjenjujemo nakon što naš servis utvrdi uzrok neispravnosti. Troškove i rizik dopreme proizvoda u naš servis kao i otpreme proizvoda snosi kupac.

 

MICRO PROCESS © 2016