Studija slučaja

Primorac d.o.o.

Djelatnost: Veleprodaja robe široke potrošnje

Isporučeno rješenje: softver po mjeri

Razdoblje: sredina 2000-ih

O klijentu: Primorac d.o.o. tvrtka je koja se bavila veleprodajom robe široke potrošnje.

ico-software-white.png

Uvođenjem novog softvera Primorac d.o.o. povećao je dnevni promet 7 puta i smanjio vrijednost zalihe robe za 75%

Tvrtka Primorac d.o.o. bavila se veleprodajom robe široke potrošnje. U jednom trenutku zbog povećanog broja transakcija tvrtka je prerasla mogućnosti i kapacitete dotadašnjeg softvera temeljenog na starom MS-DOS operativnom sustavu.

Staro softversko rješenje bilo je izuzetno nepouzdano jer se puno radnji ponavljalo. Primjerice, sustav nije bio integralan, pa su se otpremnice i fakture nalazile u jednom segmentu iz kojeg ih je trebalo prenositi u salda konte, zatim iz salda konte u računovodstvo, pa se iz računovodstva ispisivalo stanje dužnika. 

S obzirom na promet koji je tvrtka ostvarivala, stari sustav bio je potpuno neprimjeren. Međutim, direktor tvrtke bio je spreman investirati u reorganizaciju i novi softver, i tu je počela suradnja između Primorca i MICRO PROCESS-a.

Softver je omogućio obradu 100-200 tisuća računa godišnje

MICRO PROCESS je ponudio integralni sustav s mogućnošću obrade velike količine transakcija. U tom trenutku Primorac je generirao 100 000 - 200 000 računa godišnje raspoređeno na nekoliko tisuća kupaca.

Automatizirali smo radno intenzivne procese i ostvarili uštede

Prvi primjer automatizacije bili su dnevni izvodi banke koji su se sastojali od više stotina stavaka. Ručno knjiženje iziskivalo je jako puno vremena. Novi softver po mjeri omogućio je da se izvod automatski uknjiži, i to tako da su se podaci o izvodu preuzimali izravno u digitalnom formatu, unosili u sustav i knjižili. U trenutku kad je MICRO PROCESS preuzeo projekt, dnevni izvod banke sastojao se od samo 5-6 stranica i njega je obrađivalo troje zaposlenih knjigovođa. U nekoliko narednih godina izvod je narastao na 50-60 stranica, i njega je uz automatizaciju obrađivalo samo dvoje knjigovođa.

Drugi primjer bila je automatizacija nabave robe, gdje je temeljem statistike protekle prodaje softver automatski radio prognozu buduće prodaje. Prema podacima o roku dobave i koeficijentu obrtaja artikala automatski su se ispisivale dnevne narudžbenice za svaki artikl prema svakom dobavljaču robe, pritom uzimajući u obzir količine i pakovanje pojedinog artikla. Zaposlenici tvrtke Primorac tako nisu više morali gubiti vrijeme na pregled zaliha robe ni na procjenu budućih potreba za robom.

Vrijednost nepotrebne zalihe smanjili smo za 75% i povećali dnevni promet s 1 na 7 milijuna kuna

Primorac je robom opskrbljivao manje trgovce te vodio statistiku prodaje prema pojedinim kupcima i predviđao potrebe tih kupaca kod sljedećeg dolaska.

Kada se nabava vodi ručno, postoji tendencija da se vrijednost zalihe jako podigne zbog straha da će neke robe nestati, te zbog nepostojanja pouzdane informacije o stvarnoj potrebi za robom.

Prije uvođenja MICRO PROCESS-ovog rješenja Primorac je na zalihi držao više robe nego što je to bilo potrebno. Automatizacijom smo višemilijunsku zalihu robe drastično smanjili na četvrtinu prethodne vrijednosti - sa 7 na 2 milijuna kuna - a da pritom nije nikada nedostajalo nijednog artikla. 

Reorganizacija poslovanja potpomognuta MICRO PROCESS-ovim softverom u razdoblju od 2-3 godine dovela je do povećanja dnevnog prometa s 1 na 7 milijuna kuna.

Saznajte kako softver po mjeri može unaprijediti Vaše poslovanje

Više o softveru po mjeri

MICRO PROCESS © 2016