Službeni podaci o poduzeću

MICRO PROCESS d.o.o.

Sjedište: Gradac 56, 51253 Bribir, Hrvatska

OIB: 48080361100

VAT ID: HR48080361100

MB: 3522792

Članovi uprave: Zoran Spoja

Upisan u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS) 040049506 (Tt-95/5640-4)

Temeljni kapital društva u iznosu od 240.000,00 kn upisan u cijelosti.

 

Poslovne banke

Erste & Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

MICRO PROCESS © 2016