Digitalno potpisivanje R1 računa uvedeno kao nova značajka MICRO PROCESS-ovog softvera

U suradnji sa servisom Moj-eRačun koji je tržišni lider za eRačune u Republici Hrvatskoj, u našim je aplikacijama uvedena mogućnost digitalnog potpisivanja R1 računa za sve naše klijente. Klijenti koji već koriste naš softver imaju mogućnost račune kreirane u našem sustavu odmah i digitalno potpisivati.

Nova značajka dostupna je našim klijentima koji koriste ove naše proizvode: 

MICRO PROCESS je riješio svu zakonsku regulativu vezanu uz digitalno potpisivanje, što znači da naši korisnici ne moraju brinuti o tome.

Dodatna prednost leži u tome što eRačun uz uslugu digitalnog potpisivanja daje i uslugu arhiviranja tih dokumenata uz zakonski rok od 11 godina. To znači da nema potrebe da naši korisnici arhiviraju te dokumente na svojim lokalnim računalima.

Cijena usluge iznosi samo 2.10 kn po računu, plativo tvrtki eRačun. 

Postojeći klijenti, kontaktirajte nas za aktivaciju opcije digitalnog potpisivanja.

Smanjenje vaših troškova najveća je prednost digitalnog potpisivanja

Zato jer dokumente potpisujete digitalno u aplikaciji, trošite manje jer:

  • dokumenti se više ne ispisuju na papir
  • nema troškova kuverti i ni poštanskih marki

Kako tehnički funkcionira digitalno potpisivanje

  1. U postavkama aplikacije upisujete podatke koji su potrebni da biste račun digitalno potpisali. 
  2. Na blagajni postoji gumb ‘Digitalno potpiši’ koji se klikne te vrijedi kao potpis. Klikom na gumb sustav kreira XML i PDF datoteke, te na server eRačuna šalje obje s podacima koji su potrebni za digitalno potpisivanje.
  3. Server eRačuna prima XML i PDF datoteke, provjerava ih, digitalno potpisuje dokument, sprema ga u bazu i šalje obavijest kupcu da preuzme eRačun. 
  4. Kupac se prijavljuje na web servis eRačuna gdje može vidjeti, preuzeti i ispisati taj račun u PDF-u ili ga preuzeti u XML formatu kako bi se odmah iskoristio za automatsku obradu podataka.

Postojeći klijenti, kontaktirajte nas za aktivaciju opcije digitalnog potpisivanja.

Pogledajte MICRO PROCESS-ove proizvode i rješenja

Proizvodi i rješenja

MICRO PROCESS © 2016