Nadzorne knjige

Sve tvtke koje se bave izravnim ulaganjem u inozemstvu ili kreditnim poslovima u inozemstvu dužne su voditi odgovarajuće nadzorne knjige, a ovaj modul upravo to omogućava.

 • unos podataka za nadzornu knjigu za izravna ulaganja.
 • ispis nadzorne knjige za izravna ulaganja kao PDF dokument.
 • unos podataka za nadzornu knjigu za kreditne poslove.
 • ispis nadzorne knjige za kreditne poslove kao PDF dokument.
 • mogućnost vođenja ostalih nadzornih knjiga.
 • Evidencija pristupa
 • newsletters.png

Korisnici i djelatnosti

 • ico-portafon-trans.png sve tvrtke

Nadzorne knjige

Osnovni podaci

Svaka vrsta nadzorne knjige iz točke III. Naredbe mora sadržavati sljedeće podatke:

 • redni broj i datum unosa podataka,
 • oznaku i datum isprave koja je osnovom za izvršenje plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa (predugovor, ugovor, faktura, pismo namjere, obračun i sl.),
 • naziv/ime i zemlja sjedišta nerezidenta s kojim je sklopljen kapitalni posao,
 • datum, iznos, oznaka valute i način izvršenja plaćanja ili naplate, odnosno prijenosa po sklopljenom kapitalnom poslu,
 • postotak ugovorene zastupničke ili posredničke provizije.

Izravna ulaganja

Osim zajedničkih podataka koje mora imati svaka knjiga, ovdje se unose dodatni podaci koji su specifični za nadzornu knjigu izravnih ulaganja:

 • vrsta izravnog ulaganja odnosno stjecanja ili otuđenja dionica ili udjela u kapitalu pravne osobe (inicijalno izravno ulaganje, naknadno ulaganje, reinvestirana dobit, povlačenje ulaganja),
 • način izravnog ulaganja (uplata u novcu, stvarima, pravima i licencijama, zamjena dužničkog odnosa vlasničkim, financijska imovina ili potraživanja, spajanja ili pripajanja),
 • tržišna vrijednost izravnog ulaganja (uplaćeni iznos, tržišna/ knjigovodstvena vrijednost ulaganja, vrijednost duga kod zamjene dužničkog odnosa vlasničkim),
 • datum dostavljanja propisanih izviješća o izravnim ulaganjima Hrvatskoj narodnoj banci,
 • datum i iznos prijenosa dobiti/dividende,
 • datum i iznos plaćenog poreza na dobit,
 • datum i iznos prijenosa likvidacijske/stečajne mase.

Kreditni poslovi

Nadzorna knjiga kreditnih poslova, uz osnovne podatke iz točke VI. Naredbe, treba sadržavati i sljedeće podatke:

 • ugovoreni iznos kredita te oznaka valute,
 • vrsta kredita (financijski kredit, otkup potraživanja iz poslovnih odnosa među nerezidentima, prodaja potraživanja iz poslovnih odnosa među rezidentima, financijski leasing, zalog nekretnina i drugih oblika jamstava, ostalo),
 • vrsta transakcije (korištenje kredita, otplata glavnice, plaćanje kamate, plaćanje naknade, ostalo)
 • ugovoreni rok korištenja,
 • ugovoreni rok otplate kredita,
 • ugovorena kamatna stopa,
 • ukupno planirana svota kamata po kreditu,
 • troškovi (naknade) po kreditu,
 • osiguranje naplate po kreditu (bez osiguranja, garancija, mjenica, hipoteka, ostalo),
 • datum i iznos obračuna kamate po kreditu,
 • datum dostavljanja propisanih izviješća o kreditnim poslovima s inozemstvom Hrvatskoj narodnoj banci.

 

 

Ostale knjige

Pored ove dvije, moguće je dobiti i slijedeće nadzorne knjige:

 • Nadzorna knjiga ulaganja u nekretnine
 • Nadzorna knjiga poslova s vrijednosnim papirima
 • Nadzorna knjiga poslova osiguranja
 • Nadzorna knjiga depozitnih poslova rezidenta sa stranim financijskim institucijama
 • Nadzorna knjiga ostalog kretanja kapitala

Nadzorne knjige

Nadzorne knjige

Slični i povezani proizvodi

Razvoj softvera po mjeri

softver-mjera-180.jpg

razvijamo fleksibilan i stabilan softver koji kroz brze cikluse modifikacije možemo doraditi prema specifičnim zahtjevima vašeg poslovanja

detaljnije

MICRO PROCESS © 2016