Softver za političke stranke

Softver za političke stranke sustav je u oblaku za evidenciju članova i simpatizera i komunikaciju putem SMS-a i emaila prema tim dvjema grupama. Članstvo se vodi i grupira prema teritorijalnoj organizaciji stranke.

 • na jednom centralnom mjestu vodite podatke o članovima i simpatizerima
 • komunicirajte putem SMS-a i emaila s članovima i simpatizerima
 • automatski generirajte zakonski obvezne dokumente: donacije, ugovore, potvrde, izvještaje
 • brzo i jednostavno akreditirajte i autorizirajte uzvanike na stranačke skupštine
 • omogućite građanima da se učlane putem web stranice vaše stranke
 • polit-600-nologo.png
 • polit-stranke-nologo.png

Korisnici i djelatnosti

 • političke stranke političke stranke

Glavne značajke aplikacije za političke stranke

Struktura baze podataka

Baza podataka sadrži teritorijalni ustroj Republike Hrvatske. Upisana su sva naselja, općine i gradovi kojima ta naselja pripadaju. Općine i gradovi pridruženi su odgovarajućim županijama koje smo, radi lakšeg snalaženja, grupirali u neslužbene regije.

Osnovna struktura jedne političke stranke sastoji se od podružnica koje su formirane na razini općina i gradova. Veće podružnice mogu biti podijeljene na mjesne odbore. Podružnice su sastavni dijelovi županijske organizacije. Iznad svih je središnjica stranke.

Postoji evidencija unutar-stranačkih tijela i funkcija pojedinih članova u tim tijelima.

Svaki predsjednik neke organizacijske jedinice tj. organizacijske cjeline ima:

 • pristup sustavu,
 • pristup svojim podacima,
 • pristup podacima o članovima u strukturi ispod njega.

Evidentirajte članove i simpatizere

U softveru postoje 2 baze:

 1. baza članova,
 2. baza simpatizera. 

Sortirajte i filtrirajte članove po raznim ključevima

 • prema teritorijalnom ustroju:

  • članovi i/ili simpatizeri u određenom naselju, općini, gradu, županiji, regiji
 • prema funkcijama u stranci:
  • predsjednici
  • članovi predsjedništva
 • prema raznim interesnim odborima, npr. 
  • interesni odbor žena, 
  • interesni odbor mladih, 
  • članovi sabora stranke
 • prema vrsti grupe u softverskoj bazi podataka:
  • registrirani članovi stranke
  • simpatizeri stranke

Članovi predsjedništva bit će automatski obavješteni o novom članu

Kada se neki građanin učlani, predsjednik mjesnog odbora, predsjednik gradske organizacije, predsjednik županijske organizacije, predsjednik regionalne organizacije i svi članovi predsjedništva automatski dobivaju poruku emailom ili SMS-om s imenom, prezimenom i lokacijom upisa člana.

Komunicirajte putem SMS-a i emaila s članovima i simpatizerima

Svaki predsjednik, voditelj, tajnik te svaka ovlaštena osoba na razini određene organizacijske jedinice može komunicirati putem masovnih SMS-ova i emailova, počevši od njihove organizacijske jedinice naniže.

Komunicirati možete SMS-om i emailom koristeći filtre i prethodno spomenute ključeve za sortiranje.

Primjeri filtriranja komunikacije SMS-om i emailom: 

 • svim simpatizerima u gradu Rijeci u vrijeme izbora
 • svim umirovljenicima u Hrvatskoj
 • svim mladima od 18-29 godina u Dalmaciji

Zakonski obvezne dokumente stvarate jednostavno i brzo

Evidencija donacija

Političke stranke imaju obavezu vođenja evidencije o ukupno primljenim donacijama prema svakom pojedinom donatoru, bio on fizička ili pravna osoba.

Zakonska regulativa oko primljenih donacija vrlo je stroga. Stranke moraju kumulirati koliko su donacija primile, a ti se podaci moraju voditi za stranku na razini države. Zato jer stranačkih organizacijskih jedinica ima više od 500, nadležnom državnom tijelu izdaje se jedan izvještaj za cijelu stranku.

Softver automatizira kumuliranje podataka iz svih stranačkih organizacija na jednom mjestu, a rješava vas i brige oko pravilnog vođenja podataka. Od sada ćete na jednom mjestu precizno i pouzdano voditi sve podatke i generirati sve dokumente: 

 1. upišite osnovne podatke o donaciji
 2. aplikacija generira ugovor o donaciji
 3. aplikacija generira sve izvještaje koji ste obvezni ispostaviti državi, na obrascima koji su propisani od države.

Blagajna omogućuje vođenje brige o primljenom i potrošenom novcu

U okviru softvera postoji i blagajna. Svaka organizacijska jedinica može imati svoju blagajnu.

Softver vodi brigu o primljenom i potrošenom novcu kroz poseban modul za blagajnu.

Akreditacija i autorizacija članova za skupštine

U softveru postoje i određeni obrasci za održavanje skupština. 

Primjerice, kada vaša stranka poziva na osnivačku skupštinu ili organizira izbornu skupštinu, na ulazu u dvoranu trebat ćete popis svih uzvanika koje ćete evidentirati osobnim iskaznicama. 

Softver pojednostavljuje održavanje takvih velikih sastanaka:

 • akreditirajte članove za potrebe održavanja osnivačkih ili izbornih skupština
 • putem popisa uzvanika autorizirajte osobe pri ulazu u dvoranu gdje se održava skupština
   

Građani se mogu učlaniti putem web stranica vaše stranke

Građani se mogu učlaniti:

 • putem interneta - na web stranici vaše stranke postojati će link koji vodi na obrazac za učlanjenje koji podatke upisuje izravno u vaš softver
 • putem lokalnih povjerenika ili predsjednika podružnica i ogranaka koji ih upisuju u sustav na jedno centralno mjesto.

Svaki predsjednik neke organizacijske jedinice, npr. jednog grada, može vidjeti sve članove u tom gradu i može ih sortirati po mjesnim odborima i raznim drugim ključevima.

Softver za političke stranke

Zatražite ponudu

Priča o uspjehu
Narodna stranka Reformisti

Narodnoj stranci - Reformisti specijalizirani je softver za političke stranke olakšao evidenciju, (online) upis i komunikaciju s članovima i simpatizerima.

kupci-nsr-logo.png

Slični i povezani proizvodi

Razvoj softvera po mjeri

softver-mjera-180.jpg

razvijamo fleksibilan i stabilan softver koji kroz brze cikluse modifikacije možemo doraditi prema specifičnim zahtjevima vašeg poslovanja

detaljnije

MICRO PROCESS © 2016